Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2017

2868 571d
pizza
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss viakotfica kotfica
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
Reposted fromaloemind aloemind viakotfica kotfica
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viakotfica kotfica
6867 3afe
Reposted fromLittleJack LittleJack viakotfica kotfica
0759 8d47
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viakotfica kotfica
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viakotfica kotfica
Człowiek napotkawszy przeszkodę, której nie może zniszczyć- zaczyna niszczyć samego siebie.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromwhyalwaysme whyalwaysme viakotfica kotfica
5344 d237
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viakotfica kotfica
Zdarza się niekiedy ,że zobaczywszy zupełnie nieznanych ludzi, zaczynają nas oni nagle i nieodparcie zajmować już od momentu w którym ich ujrzeliśmy, zanim jeszcze padnie jakiekolwiek słowo.
— zbrodnia i kara
Reposted fromSkydelan Skydelan viasatyra satyra
„Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło”.
— Stephen King
Reposted fromphonbase phonbase viakotfica kotfica
0508 97ad 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viakotfica kotfica
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viakotfica kotfica
5598 b1a7
Reposted fromnyaako nyaako viakotfica kotfica
4945 3eda
Ala:
-Dlaczego wy wszyscy pogardzacie sobą nawzajem?
Eleonora:
-Sama nie wiem. Może dlatego, że nie mamy się za co szanować?
— S. Mrożek "Tango"
Reposted fromobliviate obliviate viakotfica kotfica
0932 930b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viakotfica kotfica
3426 df6e
Reposted fromfreakish freakish viakotfica kotfica
0914 7aed 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaalcohoolic alcohoolic
Reposted fromalcohoolic alcohoolic

Waiting.

Reposted fromcaraseen caraseen viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl